Δ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:Δ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 28/9/2015

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Δραστηριότητα:ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Α.Φ.Μ.:998756659
Γ.Ε.ΜΗ.:058981704000
Μ.Α.Ε.:62329/062/Β/07/0026
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Χαλκιδικής
Δήμος:Κασσάνδρας
Διεύθυνση:ΘΕΣΗ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 516 ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ